(Kinh tế) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bán hết phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần cho các cổ đông chiến lược.

1072014-10-14104347

Việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo quy định hiện hành, thực hiện trong quý IV năm 2015.

Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 27/1/2015.

Theo Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bán hết 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty này. Tuy nhiên, do không bán hết số cổ phần chào bán nên hiện nay Nhà nước còn nắm giữ 33,74% vốn điều lệ.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.net
Kết bạn với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook